RecentStirea zileiStiri locale

Ce se discută la ședința Consiliului local din luna septembrie

Consiliul local Târnăveni se întrunește azi în ședința ordinară a lunii septembrie. Iată care sunt proiectele dezbăute de aleșii locali:


  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire Bazin de înot didactic și agrement” din Municipiul Târnăveni, Str. Pompelor, Nr. 14/A, jud. Mureș”.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2023.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor specifice activității de salubrizare stradală, activități delegate în baza ”Contractului de Concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț” nr. 25/ 11.07.2019.
  4. Proiect de hotărâre privind completarea art. 2 din HCL nr. 80/31.08.2023.
  5. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea redevenței și aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării și a documentației de licitație pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic.
  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Târnăveni în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Târnăveni pentru anul școlar 2023-2024.
  8. Proiect de hotărâre privind instalarea unor indicatoare rutiere în Municipiul Târnăveni.

Click pe fiecare proiect în parte pentru detalii