Ce se mai discută la şedinţa Consiliului Local

Joi 26 septembrie se convoacă o nouă şedinţă a Consiliului Local Târnăveni. Iată care sunt proiectele care se vor dezbate pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, precum și ale serviciilor publice de interes local.
  2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2019-2020.
  3. Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.
  4. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea
  6. Proiect de hotarare privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului 948 din 10.09.2019 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2019.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Anexei nr. 5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22-202.66 din 2010.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica si a Raportului de evaluare pentru autospeciala UNIMOG.
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica si insusirea Raportului de evaluare pentru terenul intravilan situat in municipiul Tarnaveni str.1 Decembrie 1918 nr.32.
  10. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire pentru participarea la licitatia publica de vanzare a terenului intravilan situat in municipiul Tarnaveni str.1 Decembrie 1918 nr.32.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.