CENTRU DE INTEGRARE PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP

La Târnăveni se va crea un Centru de Incluziune Socială care va avea drept scop realizarea de servicii de integrare socio-profesională a unor persoane cu handicap. Centrul va fi situat la parterul liceului Constantin Brâncuşi, în aripa dreaptă. Liderul de parteneriat şi aplicantul proiectului este Consiliul Judeţean Mureş prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, municipiul Târnăveni alături de fundaţia Alpfa Transilvană Târgu Mureş având calitatea de parteneri. În această zonă sunt înregistrate un număr de 1034 de persoane încadrate în grad de handicap cu domiciliul în Târnăveni şi comunele Adămuş, Băgaciu, Găneşti, Cucerdea şi Mica. Consiliul local Târnăveni a aprobat proiectul referitor la dezvoltarea serviciilor de integrare profesională a persoanelor cu handicap pentru care se solicită finanţare din Fondul Social European. Municipiul Târnăveni va cofinanţa proiectul cu 1 % din valoarea cheltuielilor eligibile şi cu 50 % din valoarea cheltuielilor neeligibile, precum şi cu 50 % din valoarea cheltuielilor suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.