CERERI DE PLATĂ LA APIA PÂNĂ ÎN 30 APRILIE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mures informează potenţialii beneficiari, precum şi publicul interesat, că numai până la 30 aprilie 2013, pot depune cererea de plată aferentă anului 2013, în cadrul ‘Plăţilor naţionale directe complementare sector zootehnic, speciile ovine şi caprine’.
De prima pe cap de animal pot beneficia producătorii agricoli crescători de ovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA la centrul judeţean / local al APIA.

Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele ovine/25 de capete femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei;

efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013.

cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine / caprine pentru care se poate solicita primă.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite astfel:

Cererile pretipărite pot fi solicitate de la centrele locale/judeţean al APIA, individual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

dovada inscrierii in evidenta APIA cu codul unic de identificare

dovada contului bancar ( extras de cont).

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Cererile pot fi completate şi online individual sau prin operatorii SNIIA prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Controlul la faţa locului se desfăşoară în perioada 3 mai – 3 august 2013 pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă.

Animalele pentru care solicită primă trebuie să fie înregistrate şi identificate după cum urmează:

identificate cu o crotalie auriculară simplă, având imprimat un cod unic de identificare a animalului, în cazul animalelor născute până la 01.01.2008;

identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi cod unic de identificare a animalului, în cazul animalelor născute în perioada 01.01.2008 – 31.12.2009;

identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi cod unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 01.01.2010.

Prin centrele locale / judeţean al APIA Mures, până la data de 25 aprilie 2013, au fost depuse 1278 cereri de solicitare a primei pe cap de animal pentru un număr de 217.055 animale.

Precizăm că în anul 2012 au fost depuse un număr de 1939 cereri de solicitare a primei pe cap de animal pentru un număr de 318.929 animale.