CONSILIER JUDETEAN CU AVERE NEJUSTIFICATA

Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 259.102,48 Lei (aprox. 63.350,24 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către SERACU IERONIM, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș, împreună cu soția, în perioada 2008 – 2011. Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Târgu Mureș în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către Seracu Ieronimîn perioada exercitării funcției publice. Seracu Ieronim a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, relateaza Punctul.ro .