CONSILIERII DECID JOI, LA ŞEDINŢA ORDINARĂ, ORGANIZAREA FESTIVALULUI

consiliu

Consilierii locali ai municipiului Târnăveni se întrunesc joi, 28 mai, într-o nouă şedinţă ordinară, pentru dezbaterea a 12 proiecte de hotărâre.

Printre proiectele de pe ordinea de zi se numără cel privind mandatul dat reprezentantului municipiului Târnăveni de a vota în Adunarea Generală A.D.I. “Aqua Invest Mureş” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi canalizare.

Tot atunci se va discuta, un proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional de modificare al art. 36 din Contractul de Delegare, precum şi Politica Tarifară – Anexă la Contractul de Delegare – analizate în concordanţă cu Actul Adiţional numărul 2, la Contractul de Credit.

Un alt proiect de hotărâre prevede aprobarea sumelor necesare decontării navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2015.

Pe ordinea de zi este cuprins şi proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană personalului Direcţiei Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Târnăveni şi a Regulamentului de acordare a normei de hrană.

Consilierii vor discuta şi pe marginea unui proiect de hotărâre privind revocarea hotărârilor Consiliului Local al municipiului Târnăveni nr. 76/2006, 48/2009 şi 55/2010.

Tot joi, 28 mai, consilierii vor avea în vedere un proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Convenţia de Cooperare nr. 26.401/29.12.2014, încheiată între municipiul Târnăveni şi Poliţia municipiuui Târnăveni.

În aceeaşi şedinţă de consiliu, consilierii vor discuta despre alocarea sumelor aprobate în bugetul municipiului Târnăveni pentru anul 2015, cultelor religioase din municipiul Târnăveni.

Un alt proiect de pe ordinea de zi prevede aprobarea acordului de parteneriat dintre municipiul Târnăveni şi Asociaţia Culturală Tradiţional Transilvania Cluj Napoca în vederea organizării evenimentului “Zilele Tineretului” 2015 în luna iunie.

De asemenea, pe ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2015.

Tot joi, consilierii locali ai municipiului Târnăveni vor vota proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Târnăveni.

Un alt proiect de hotărâre este cel referitor la aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren pentru SC Electrica Distribuţie Transilvania Sud – SDEE Mureş, Punct exploatare Târnăveni, pentru amplasarea unui PTZ. De asemenea, consilierii îşi vor da acordul sau nu cu privire la un proiect de hotărâre pentru aprobarea punctului 3 din anexa numărul 1 la HCL nr. 11/29.01.2015 – Planul de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2015.

Ordinea de zi poate fi accesată aici.