CONSILIERII AU APROBAT ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

Administratorii de imobile în funcţie, neatestaţi, au obligaţia de a solicita atestarea în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului care a fost discutat în şedinţă ordinară joi, 26 februarie, de consilierii municipiului Târnăveni.

Potrivit regulamentului, după expirarea acestui termen, persoanelor fizice neatestate şi persoanelor juridice neautorizate li se interzice să desfăşoare activităţi de administrare a imobilelor.

Menţinerea în funcţie a unui administrator neatestat sau angajarea de către comitetul executiv (preşedinte) al asociaţiei de proprietari a unui administrator neastestat atrage după sine aplicarea sancţiunii contravenţionale, cuprinsă între 200 şi 3000 lei (detalii aici).

În cadrul Primăriei municipiului Târnăveni funcţionează un compartiment specializat în scopul sprijinirii proprietarilor pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin în administrarea imobilelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Persoanele fizice care doresc să devină administratori de imobile sunt atestate de primarul municipiului Târnăveni la propunerea compartimentului specializat din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. Persoana va fi numită în urma unui examen de atestare.

Mai multe informaţii despre care sunt obligaţiile şi drepturile proprietarului, dar şi ale administratorului, aici. (de la pagina 49 a documentului)