CONSILIUL JUDEŢEAN DISCUTĂ BUGETUL SPITALULUI DIN TÂRNĂVENI

Consiliul Judeţean Mureş discută în şedinţa de azi despre bugetul spitalului Gheorghe Marinescu din Târnăveni. Consiliul Judeţean Mureş poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Prin adresele nr. 11271 şi 14416 din 28 decembrie 2012, Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal „ Dr .Gheorghe Marinescu” Târnăveni au comunicat modificări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli ca urmare a ultimelor acte adiţionale transmise de Casa de Asigurări de Sănătate şi Direcţia de Sănătate Publică Mureş. Ca urmare, prin Dispoziţia nr.309/28 decembrie 2012, a fost aprobată rectificarea bugetelor celor două unităţi sanitare cu sumele comunicate, urmând ca aceasta să fie validată în cadrul şedinţei de consiliu judeţean din 31 ianuarie 2013.