Consiliul elevilor: Scăderea notei la purtare, modalitate folosită ca mijloc de coerciție și răzbunare

În anul 2020, încă ne confruntăm cu situații în care elevii sunt sancționați pentru aspectul fizic. Cazul elevului Marius Marian, din clasa a XI-a ,de la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni stă drept dovadă că, chiar dacă legislația în vigoare este de partea elevului, direcțiunea școlii nu ia în serios aceste aspecte și se consideră mai presus decât legea, încălcând nu doar una dintre prevederile actelor normative superioare, ba chiar mai multe.

            În primul rând, faptul că elevul nu a fost primit la ora de biologie reprezintă o încălcare gravă a dreptului cetățeanului român la educație, drept prevăzut atât în Constituția României, cât și în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016 și modificat prin OMEN nr. 3027/2018, care, conform art. 198, alin. (2), stipulează că: „înunitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele asemenea.”

            Totodată, prin faptul că elevul este considerat posibila cauză a suspendării evenimentului Balul Bobocilor, putem sesiza un act de defăimare a minorului care îi degradează imaginea, ceea ce denotă nerespectarea încă a unei prevederi regăsite atât în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, anume art. 40, alin. (4): ,,Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.”, cât și în Statutul Elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742/2016, care, la art. 6, alin. (2), specifică faptul că: ,,Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii.”

            Tot în Statutul Elevului, art. 7, lit. f) menționează faptul că elevii au„dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ. Unitatea de învățământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărțuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situație socioeconomică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potențial discriminatoriu”, drept ce a fost clar încălcat, elevul nefiind singurul care avea păr lung și care nu îl avea prins în timpul acestor ore. Astfel, este evident că motivul adevărat pentru scăderea notei la purtare nu este nerespectarea Normelor de protecție a muncii în laboratoarele de biologie și fizică-chimie, așa cum a declarat direcțiunea școlii, ci elevul a fost sancționat deoarece, băiat fiind, a decis să își lase părul lung, fapt ce nu corespunde opiniilor personale ale cadrelor didactice.

Nu în ultimul rând, dorim să menționăm că nerespectarea acestor articole face ca situația să fie mai gravă. În timpul în care am cercetat aceastăproblemă, nu am putut să omitem faptul că, pe lângă legile încălcate mai sus, am găsit un alt drept fundamentul încălcat al elevului, care se regăsește în Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 52, alin. (2): ,,În cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și cel administrativ și de a fi informat asupra drepturilor sale, precum și asupra modalităților de exercitare a acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise.”

În concluzie, solicităm conducerii Liceului Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni revenirea la media 10 (zece) la purtare pentru elevul Marius Marian și recunoaștere în public a faptului că această sancțiune nu a fost una justificată, ci o răzbunare pentru faptul că elevul, susținut de părinți, nu s-a conformat dorinței personale a cadrelor didactice și a conducerii unității de învățământ, fiind astfel un caz indiscutabil de discriminare și încă o dovadă a faptului că direcțiunile școlilor refuză să se conformeze legislației în vigoare și mentalității anului 2020.

Consiliul Județean al Elevilor Mureș

One thought on “Consiliul elevilor: Scăderea notei la purtare, modalitate folosită ca mijloc de coerciție și răzbunare

  • 15 martie 2020 la 20:22
    Permalink

    Domnul (tovaras) director inca nu realizeaza ca au trecut 30 de ani de la Revolutia anticomunista ? Inca nu realizeaza ca nu parul lung sau scurt arata capacitatea unui elev ? Din pacate se vede din atitudinea directorului si a cadrelor didactice dorinta de a fi stapanii acestei unitati de invatamant. Acestia vor sa faca propriile legi in aceasta unitate de invatamant public….. Daca mai observam si apartenenta politica a directorului, ne dam seama de ce se iau aceste decizii ale cadrelor didactice..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.