Consiliul local se întrunește după mai bine de un an din nou în sala de ședințe

Consiliul local Târnăveni se întrunește joi 24 iunie în cadrul unei ședințe ordinare. Iată proiectele de hotărâre care vor fi pe ordinea de zi:


Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2021
.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apa a strazii Dupa Deal ”.

Proiect de hotarare privind aprobarea alocării  sumelor aprobate în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2021 cultelor religioase din municipiul Târnăveni .

Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2021.

Proiect de hotârâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.5 din 31.01.2019.

Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din HCL nr.40 din 26.04.2021.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Vasile Milea nr.2 (etaj).

Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare si aprobarea documentatiei de licitatie pentru vanzarea imobilului (cladire etaj si a terenului aferent), situate in Tarnaveni, str.VasileMilea nr.2

Proiect de hotarare privind acordul Municipiului Tarnaveni, pentru afectarea domeniului public al UAT Tarnaveni, in cadrul Proiectului regional de dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mures.

Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Politia Inspectoratul judetean de politie MURES si Primaria municipiului Tarnaveni-Directia Politia Locala.

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.6 din 12.11.2020.Informare privind activitatea Politiei Tarnaveni in aul 2020.

(click pe fiecare proiect pentru detalii)

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.