De interes

Consultațiile medicale și rețetele electronice pot fi acordate în continuare la distanță

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că medicii de familie, cât și medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultații la distanță, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile cu potențial endemo-epidemic ce necesită izolare precum și pentru afecțiunile cronice, cu respectarea acelorași condiții de acordare ca și în cazul consultațiilor în cabinet pentru afecțiunile respective.

Citește articolul complet

Consultațiile medicale și rețetele electronice pot fi acordate în continuare la distanță at

Citește articolul complet