RecentStiri locale

CONVOCATOR Adunare Generală Extraordinară CAR Bicapa Târnăveni

    Se convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ASOC. C.A.R. BICAPA TÂRNĂVENI, la data de 17.08.2023, ora. 13.00, la CENTRUL CULTURAL TARNĂVENI, din str. Pompelor  (piața obor), cu următoarea ordine de zi:

1.   Alegerea Președintelui C.A.R. BICAPA

    Verificarea cvorumului. Prima convocare are loc la ora 13:00. Dacă la prima convocare adunarea generală nu poate fi ţinută din lipsa cvorumului, a doua convocare se fixează la ora 13:30  (Prezența membrilor se constată în centralizatorul formularului de prezență).

  Depunerea candidaturilor se face pană la data de 16.08.2023 ora 17, la sediul asociației. Informații pt. cei interesați la tel: 0365 445979.

TÂRNĂVENI                                      ASOC. C.A.R. BICAPA

07.08.2023                                                   TÂRNĂVENI