RecentStirea zileiStiri locale

Cresc salariile din sistemul sanitar

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în ședința de guvern, vineri, că Executivul va adopta OUG pentru creșterea veniturilor tuturor categoriilor de angajați din sistemul de sănătate și asistență socială. Potrivit premierului, Marcel Ciolacu, sunt incluse fonduri pentru plata voucherelor de vacanţă, indemnizaţii lunare pentru gărzi, zile suplimentare de concediu de odihnă şi deblocarea negocierilor şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă.

Potrivit proiectului, „începând cu data de l august 2023, personalul de specialitate medico-sanitar care efectuează gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar care asigură asistența medicală, beneficiază și de o indemnizație lunară stabilită în cuantum brut după cum urmează:

a) 500 lei pentru medicii specialiști și primari care efectuează lunar o gardă în afara normei legale de bază;

b) 1000 lei pentru medicii specialiști și primari care efectuează lunar cel puțin 2 gărzi în afara normei legale de bază, 3

c) 500 lei pentru biologii, chimiștii și biochimiștii care efectuează lunar cel puțin 2 gărzi;

d) 500 lei pentru asistenții medicali, tehnicieni de radiologie şi imagistică licenţiati, asistenți medicali de laborator clinic licenţiați, licenţiați în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, asistenți medicali dentari licenţiati, asistenți medicali de profilaxie dentară licenţiați, asistenți medicali licenţiați în nutriţie şi dietetică, moaşe, surori medicale, indiferent de nivelul studiilor;

e) 100 lei pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, dar nu mai mult de 300 lei lunar pentru toate categoriile de personal, cu excepția celor prevăzute la lit. ac)”. 

În privința voucherelor, actuvul normativ prevede că dispozițiile „se aplică pentru personalul care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu a beneficiat de vouchere de vacanță, acordate în condițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare”.

De asemenea, „plata contravalorii voucherelor de vacanță pentru personalul prevăzut la alin. (1) se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unității sanitare, al cărui model este stabilit prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.