CU CIMITIRE MURDARE, BISERICA VREA AMÂNAREA LEGII CIMITIRELOR

Sfântul Sinod solicită Parlamentului şi Guvernului să amâne intrarea în vigoare a legii privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, “act normativ deficitar şi ambiguu, cu o principală motivaţie: crearea cimitirelor private, fără reglementarea problemelor generate de acesta”.

Legea 102/2014, publicată în Monitorul Oficial în 11 iulie 2014, prevede printre altele că oricine are dreptul la o înmormântare decentă şi la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului.

La stabilirea locului de veci şi organizarea serviciilor funerare, persoanele în drept şi prestatorii serviciilor funerare sunt obligaţi să colaboreze între ei, să ţină cont de voinţa exprimată pe timpul vieţii de către defunct sau, în lipsa acesteia, vor ţine seama de apartenenţa religioasă a defunctului.

Înmormântarea poate fi religioasă sau laică. Înmormântarea religioasă are loc cu respectarea canoanelor, obiceiurilor locului, tradiţiilor şi regulamentelor cultului respectiv. În cazul înmormântării laice, organizatorii stabilesc modul de desfăşurare a procesiunii funebre, mai prevede legea.

În prezent, în România funcţionează cimitire aflate în administrarea statului, cimitire episcopale şi mânăstireşti şi un număr foarte mic de cimitire private, ultimele nefiind recunoscute în statutul BOR. Anul trecut, gândul scria, în articolul intitulat ‘BOR vrea să elimine concurenţa cimitirelor private care ”nu au nimic sacru în ele şi sunt doar o sursă de bani”’, că În Bucureşti erau doar câteva cimitire private, în Cluj doar două, în Iaşi nu era niciunul, la fel şi în Timişoara, în schimb exista unul în Hunedoara. Patriarhia afirma, anul trecut, că înfiinţarea şi administrarea cimitirelor în sistem privat provoacă consecinţe grave: “tulburarea păcii confesionale în perimetrul lor”. De asemenea, o hotărâre a Sântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) nr.943/ 2012 în care se specifică, printre altele că: “centrele eparhiale vor continua demersurile la autorităţile locale în drept pentru anularea certificatelor de urbanism eliberate pentru amenajarea cimitirelor private”

Sursa: Gândul