CUM POATE CÂȘTIGA TÂRNĂVENIUL DIN TURISM

Turismul reprezintă un domeniu economic important de pe urma căruia Târnăveniul ar trebuie să beneficieze cel puțin la fel de bine cum reușesc să o facă localități din apropiere precum Sighișoara sau Băgaciu. În cadrul strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020 au fost expuse mai multe măsuri pentru revigorarea acestui domeniu neglijat la Târnăveni.

Potențialul turistic este determinat în mare măsură de turismul cultural și de cel balnear. În localitate se află monumente istorice și de arhitectură foarte variate stilistic, datând din perioade istorice diferite și reflectând cultura română, pe cea maghiară și germană, culturi care s-au influențat reciproc în această zonă. Acest mozaic cultural se constituie într-o atracție turistică importantă, care dă o notă specifică zonei. În perspectivă, datorită prezentei sării și a izvoarelor sărate în zona domurilor, se poate vorbi de apariția unui nou stabiliment de băi de nămol Alunei, lac care se află pe teritoriul administrativ al municipiului Târnăveni, în partea de sud-est, lac cu cantități însemnate de nămol terapeutic.

Și în perioada 2014-2020 vor trebui continuate lucrările de restaurare, reabilitare și conservare a monumentelor istorice, a clădirilor cu valoare arhitectonică și istorică, lucrările de reabilitare/conservare a spațiului autentic. Conviețuirea diferitelor etnii– români, maghiari, sași, romi – cu obiceiurile și tradițiile proprii, reprezintă un avantaj competitiv pentru zona. Potențialul turistic existent este însă insuficient pentru a reprezenta prin el însuși o reală și puternică atracție turistică. Turistului sosit în localitate trebuie oferite pe parcursul sejurului alternative de petrecere a timpului liber: pe lângă gastronomie și spațiul autentic, turistul are nevoie de o paletă diversificată de oferte adaptate stilului de petrecere în mod activ a timpului liber. De aceea, în următoarea perioadă vor trebui continuate investițiile pentru a pune în valoare resursele locale și a diversifica activitățile recreativ-distractive oferite turistului.

Conform datelor statistice, numărul de sosiri și numărul de înnoptări înregistrează un trend ușor descendent, determinând necesitatea îmbunătățiri indicelui de utilizare netă a capacității de cazare. Odată cu intensificarea circulației turistice, va creste cererea pentru locuri de cazare și alimentație publică, motiv pentru care vor trebui continuate investițiile în acest sector. Turismul nu presupune doar cazare și masă, ci și servicii de calitate și ospitalitate. De aceea, angajarea în turism a unui personal bine. calificat, având cunoștințe practice și teoretice, cu atitudine mereu amabilă, este la fel de importantă ca asigurarea condițiilor de confort pentru turist.

Activități prioritare recomandate a fi întreprinse:
– restaurarea clădirilor istorice, dezvoltarea peisagistică a grădinilor acestora și introducerea lor în circuitul turistic
– reabilitarea și includerea în circuitul turistic a bisericilor
– reabilitarea centrelor istorice
– valorificarea patrimoniului cultural-istoric al localității
– investiții în crearea/dezvoltarea/reabilitarea structurilor de agrement: modernizarea și reamenajarea spațiilor publice, extinderea și diversificarea bazelor de agrement, modernizarea infrastructurii sportive, înființarea de zone de agrement/aquapark, amenajarea malurilor lacurilor și râurilor pentru pescuitul de agrement și sportiv, punerea în valoare a liniilor de cale ferată cu ecartament îngust (în acest ultim caz se recomandă clarificarea situației juridice a terenurilor aferente căii ferate cu ecartament îngust).
– dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea patinajului de agrement
– crearea/dezvoltarea/extinderea infrastructurii culturale și creative
– dezvoltarea turismului și a infrastructurii în localități balneare sau cu potențial balnear nevalorificat:
– înființarea infrastructurii de tratament/agrement – amenajarea Băilor de Nămol “Alunei” în proximitatea localității Târnăveni.
– creșterea competitivității întreprinzătorilor din domeniul turismului pentru a face fată exigențelor crescânde ale turiștilor
– modernizarea structurilor de primire turistică
– modernizarea structurilor învechite de primire turistică și creșterea confortului acestora (asigurarea unor variante de recreere: saună, piscină, parc, grădină, etc.)
– construirea de noi structuri de primire turistică în zonele unde aceste facilități lipsesc sau sunt insuficiente pentru a asigura o distribuire echilibrată a facilităților de cazare
– amenajarea de campinguri/sate de vacanță pe lângă drumurile de importantă turistică
– investiții pentru creșterea calității serviciilor de alimentație publică, pentru promovarea bucătăriei tradiționale; adaptarea bucătăriei la cerințele, preferințele oaspeților
– profesionalizarea resurselor umane în sectorul serviciilor turistice: marketing, gastronomie, comportament, ghizi specializați, etc.

În turism, componenta informațională este de cele mai multe ori cea mai importantă. Fiind o industrie intensiv bazată pe informație, turismul suferă schimbări rapide, radicale și s-a dovedit a fi un mediu propice pentru implementarea tehnologiei informaționale datorită rolului acesteia privind furnizarea și schimbul de informații în lanțul de producție și distribuție. Dezvoltarea continuă a tehnologiei informaționale are implicații profunde pentru întreaga industrie a turismului. Noile tehnologii au schimbat modul în care clienții caută informații și cumpără produse și servicii turistice. Internetul are în acest domeniu un mare potențial datorită faptului că se bazează pe fluxul informațional, și acceptă suportul în continuă dezvoltare al tehnologiilor și sistemelor informaționale. Turismul electronic vine în ajutorul turiștilor prin portaluri tematice și sisteme informatice ce reduc timpul pentru informare asupra destinațiilor, facilitează procesele de rezervare a biletelor de transport, a locurilor de cazare, închirierile de mașini, ajută la planificarea călătoriei și la luarea deciziei privind destinația aleasă.

Relizatorii strategiei recomadă implementarea unor aplicații TIC de gestionare a informației turistice în localitate, disponibile pe web și pe dispozitive mobile de tip tabletă PC, SmartPhone, infochioşc, e-turism, hartă turistică interactivă, etc.

Strategia de dezvoltare locala a municipiului Tarnaveni, jud. Mures pentru perioada 2014-2020a fost pusă în dezbatere publică și poate fi consultată în întregime aici.

Foto panoramă: Ciprian Răduț