CUM POATE FI REALIZATĂ SEPARAREA CONSUMULUI DE APĂ ÎN BLOCURI. METODOLOGIA, PAS CU PAS

Separarea consumului de apă într-un bloc de locuinţe se poate face cu acordul autentificat al tuturor proprietarilor, pe cheltuiala acestora şi cu execuţia concomitentă a lucrăriilor la instalaţiilor interioare şi exterioare, pentru toţi proprietarii, anunţă reprezentanţii Aquaserv.

Există şi o metodologie de separare ce descrie clar şi pe înţelesul tuturor etapele de realizare a separării consumului de apă în blocuri, precum şi toate condiţiile tehnice în care Compania AQUASERV poate aviza astfel de lucrări.

Primul pas în acest sens îl reprezintă depunerea unei cereri tip cu documentele solicitate pentru obţinerea avizului de principiu pentru separarea consumului de apă, de la operatorul SC Compania Aquaserv SA. Analiza condiţiilor tehnice va fi apoi executată de specialiştii companiei de apă. Urmează întocmirea şi emitera avizului de principiu, act prin care vor fi precizate condiţiile tehnice de realizare a separării şi vor fi solicitate, după caz, şi alte documente necesare în vederea realizării separării.

Urmează, apoi, obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor de către reprezentanţii companiei de apă. Următorul pas îl reprezintă depunerea certificatului de urbanism, a avizelor, a acordurilor solicitate şi a proiectului tehnic cu instalaţiile interioare pentru obţinerea avizului definitiv din partea companiei Aquaserv. Avizul definitiv va fi întocmit de către operator. Se va anexa proiectul tehnic de separare a consumatorilor până la punctul de delimitare dintre instalaţiile publice şi cele interioare.

Obţinerea instalaţiei de construire pentru modificarea atât a instalaţiilor interioare, cât şi a celor exterioare, cade în sarcina utilizatorilor.

Toate acestea fiind obţinute, vor începe lucrările pe instalaţiile exterioare şi interioare, în acelaşi timp.

Compania de apă va aviza montarea contoarelor de apă în cămine de apometru tipizate, în funcţie de numărul de apartamente.

Toate lucrările de modificare a instalaţiilor exterioare şi interioare vor fi realizate pe cheltuiala proprietarilor (utilizatorilor). De asemenea, tot de utilizatori vor fi suportate şi toate cheltuielile de proiectare pe domeniul public şi privat, respectiv execuţia instalaţiilor pe domeniul public şi privat.

Metodologia separării consumului de apă într-un bloc de locuinţe poate fi consultată aici.