Cum poți face dovada plății unor amenzi contravenționale la jandarmerie

jandarmi

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care modifică art. 28 alin. (2) și (3) din O.G. nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în sensul posibilității achitării amenzilor contravenționale cuvenite bugetului de stat/bugetelor locale prin mijloace de plată online, precum și posibilitatea transmiterii dovezii de plată prin intermediul poștei electronice, Inspectoratul de Jandarmi Județean ‘Colonel Sabin Motora’ și Gruparea de Jandarmi Mobilă ‘Regele Ferdinand I’ Târgu-Mureș vă informează:

Dovada plății amenzii contravenționale se poate transmite, după caz, pe adresa de e-mail a Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș: cabinet@jandarmeriamures.ro sau pe adresa de e-mail a Grupării de Jandarmi Mobile Târgu-Mureș: cabinet@jandarmeriamobilămures.ro

Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poștale sau pentru a nu vă mai deplasa la sediul unității de jandarmi, puteți transmite dovada plății amenzii pe adresa de e-mail a unității teritoriale din care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea contravențională.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Art. 28 din O.G. nr. 2 din 2001

Alin. (2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată online, prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit dispozițiilor alin. (1).

Alin. (3) Plata amenzilor contravenționale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedește prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăți, aceasta specificând data și ora efectuării plății; în aceste situații se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăți către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.