CUM POŢI OBŢINE SUBVENŢIA APIA

Pentru obtinerea subventiei, beneficiarii completeaza si depun cererea pentru ajutorul de minimis in agricultura, la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza teritoriala unde se afla exploatatia.

Cererea pentru obtinerea ajutorului de minimic va fi insotita de urmatoarele documente:

– copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a imputernicitului;

– copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;
– copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului;
– copii de pe fisele de inregistrare in agricultura ecologica a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

– copie de pe contractul incheiat intre beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

– o notificare emisa beneficiarului de catre organismul de inspectie si certificare, care sa ateste urmatoarele:
a) nu a intervenit nicio cauza de incetare ori de desfiintare a contractului incheiat intre beneficiar si organismul de inspectie si certificare;
b) beneficiarul se afla in continuare integrat in sistemul de control al organismului respectiv;

– copie de pe certificatul de producator emis potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, cu modificarile si completarile ulterioare, sau copie de pe atestatul de producator emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, dupa caz, pentru producatorii agricoli persoane fizice.

Model de cerere si instructiunile de completare, ghidul solicitantului si informatii suplimentare gasiti pe site-ul APIA : www.apia.org.ro