Darie Ducan, câştigătorul bursei Ierunca-Lovinescu

La 17 iulie 2020 s-a încheiat evaluarea dosarelor de candidatură pentru bursa „Ierunca-Lovinescu” 2020-2021. Comisia, alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii, a procedat la evaluarea preliminară a documentelor depuse la dosar, urmată de evaluarea portofoliului științific și a proiectului de cercetare în cazul dosarelor complete, pe baza unei grile de punctare.

 In urma evaluării portofoliului științific și a proiectului de cercetare pentru cele patru dosare care au îndeplinit condițiile de eligibilitate au rezultat următoarele punctaje totale, reprezentând media punctajelor acordate de membrii Comisiei: Darie Ducan – 85,66 puncte;  Ana-Maria Szilagyi – 67,33 puncte; Irina-Elena Ioniță – 64,66 puncte; Tatiana Laura Moise – 52 puncte.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia a decis acordarea bursei „Ierunca-Lovinescu” pentru anul 2020-2021 domnului Darie Ducan, student doctorand în anul IV la Universitatea Sorbona, Facultatea de Litere, specializarea Literatură Comparată.Eventualele contestații pot fi depuse până vineri, 24 iulie 2020, la adresa de email paris@mae.ro, rezultatele analizării lor urmând a fi anunțate până la 31 iulie 2020.

În valoare de 500 euro lunar, bursa se atribuie pentru 10 luni consecutive de stagiu

Bursa  „Ierunca-Lovinescu”, reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 392/2016, are ca scop recuperarea și promovarea valorilor aparținând patrimoniului material și imaterial al românilor din străinătate. Bursa este acordată anual începând cu anul universitar 2016-2017, procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei fiind coordonată de către Ministerul Afacerilor Externe, în cooperare cu Ministerul Culturii. Înființarea bursei reprezintă una dintre principalele dorințe testamentare ale Monicăi Lovinescu, personalitate marcantă a exilului postbelic românesc care a donat statului român locuința sa din Paris pentru a fi pusă în serviciul comunității românești din Franța. Bursa, în valoare de 500 euro lunar, se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive.

Stiridiaspora.ro

Tarnaveneanul Darie Ducan este poet, dramaturg, critic literar și membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Un comentariu la „Darie Ducan, câştigătorul bursei Ierunca-Lovinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.