DE CE SE LUNGESC PROCESELE LA TÂRNĂVENI

Conform bilanţului Judecătoriei Târnăveni pe anul 2012, printre cauzele obiective se numără: existenţa în continuare a unor norme procedurale care favorizează abuzul de drept; complexitatea probatoriilor în anumite cauze determinate de complexitatea litigiilor cu care este învestită instanţa; dificultăţile în administrarea unor probe cu expertizele tehnice, contabile judiciare sau medico-legale; disfuncţiile apărute în colaborarea cu diverse instituţii publice sau private. De asemenea, nu sunt de neglijat nici problemele legate de fluctuaţia judecătorilor şi a personalului auxiliar pe complete, determinate de promovări, transferuri, precum şi cele legate de instabilitatea legislativă. În categoria acestor cauze obiective, un rol determinant în mărirea termenului rezonabil de soluţionare al anumitor dosare l-a deţinut numărul extrem de mic de experţi judiciari topografi autorizaţi.. Potrivit listelor comunicate de Biroul de Expertize Mureş în cursul anului 2012, numărul experţilor topometrişti în activitate a fost de numai 13 iar, către sfârşitul anului 2012, o parte dintre acestia şi-au incetat temporar activitatea, pe diverse motive, ramanand efectiv un numar de 10 experti topometristi pentru intreaga activitate a instantelor din raza Tribunalului Mureş. În aceste conditii, durata de efectuare a unei expertize se poate intinde pe o perioada de câteva luni, iar în majoritatea cazurilor sunt necesare completari sau precizari suplimentare la rapoartele de expertiza. De multe ori, completele de judecată s-au confruntat cu lipsa cunoştiinţelor juridice ale părţilor. Această problemă, corelată cu cea privind existenţa unei crize de autoritate a sistemului judiciar în societate, au consecinţe negative atât asupra credibilităţii actului de justiţie, cât şi indirect asupra activităţii desfăşurate de magistraţi, influenţând moralul cu care aceştia se apleacă asupra problemelor de ordin profesional.