Debit scăzut pe Târnava Mică


Din cauza temperaturilor ridicate şi a precipitaţiilor insuficiente, cursurile de apă din Bazinul Hidrografic Mureş înregistrează debite în scădere.

Administraţia Bazinală de Apă Mureş monitorizează în permanenţă starea hidrologică de pe râurile: Târnava Mică, Mureş, Târnava Mare, Gurghiu şi Niraj, precum şi de pe afluenţii acestora. La ora actuală, debitele râurilor sunt în scădere pe toate cursurile de apă din bazin.

Ţinând cont de prognozele meteorologice, pentru perioada august-septembrie 2015, specialiştii din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş efectuează măsurători de debite pe toate cursurile de apă monitorizate.

“Din măsurătorile zilnice reiese că, debitele cursurilor principale se situează mult sub debitul mediu lunar multianual, acestea variind între 0.20 şi 0.70 din debitele medii multianuale corespunzătoare lunii august. De exemplu la Târnăveni, pe râul Târnava Mică debitul este de 3.02 m3/s, faţă de 6.54 m3/s, în judeţul Mureş, pe râul Mureş, în localitatea Glodeni, debitul este de 10.0 m3/s, faţă de media multianuală de 25.8 m3/s, la Ibăneşti, pe râul Gurghiu, debitul este 2.90 m3/s, faţă de 5.11 m3/s, la Cinta, pe râul Niraj debitul este de 0.79 m3/s , faţă de 1.95 m3/s, iar la Sighişoara pe râul Târnava Mare debitul este de 3.01 m3/s, faţă de 6.87 m3/s. “ –ing. Ioan Mihail Blaga, director al Administraţiei Bazinale de Apă Mureş.