Declararea veniturilor din închirierea locuințelor în 2022

Persoanele care închiriază locuințe sau camere din locuințe pe termen mediu și lung trebuie să plătească impozit la stat. Veniturile obținute prin închiriere trebuie declarate la ANAF, până la 25 mai.Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, în cursul anului fiscal, sunt obligaţi să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, până la data de 25 mai, inclusiv.

Declararea veniturilor din închirierea locuințelor în 2022 at

Citește articolul complet