DESZĂPEZIRE MAI SCUMPĂ

Tariful practicat de societatea locală de salubritate, Schuster Ecosal pentru utilizarea materialelor antiderapante a fost modificat. Conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare în Târnăveni tarifele pot fi modificate în raport cu influenţele asupra preţului de cost, modificarea actuală datorându-se faptului că preţul de aprovizionare la sare drumuri 0-4 mm, în vrac tratat cu antiaglomerant a crescut cu 20 de lei/tonă. Tarifele practicate la Târnăveni pentru acest serviciu nu au mai fost modificate din luna aprilie a anului 2009. Noul tarif practicat de Schuster Ecosal este de 243,2 lei tonă pentru sarea ca şi material antiderapant.