DETALII DESPRE ATESTATUL DE PRODUCĂTOR

Potrivit Legii 145 /21.10.2014, persoanele fizice, producători agricoli care dețin atestatul de producător și au produse din propria fermă/ gospodărie destinate comercializării solicită primarului pe a cărui rază de competență se află terenul, în baza cererii, eliberarea Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, formular cu regim special, prevăzut cu elemente de siguranță.

Exercitarea activităților de comerț cu ridicata sau cu amănuntul a produselor agricole obținute în ferma/ gospodăria proprie de către producătorii agricoli – persoane fizice se realizează numai în baza atestatului de producător. Este interzisă vânzarea, în baza carnetului de comercializare, a produselor cumpărate de la terțe persoane. În atestatul de producător se trec grupele de produse vegetale /grupele de animale prevăzute la Art. 72 alin 2 din Legea nr.571 /2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, iar în Carnetul de comercializare toate cantitățile estimate a fi destinate comercializării.

Carnetul de comercializare se utilizează exclusiv pentru produsele vegetale, produsele zootehnice, precum și pentru produsele apicole, conform instrucțiunilor.

Deținătorul spațiilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul au obligația organizării de spații de vânzare distincte, în procent de minimum 40 la sută din totalul spațiilor de vânzare existente, rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli-persoane fizice deținătoare de atestat de producător și Carnet de comercializare. Producătorii persoane fizice nu vor emite bon fiscal, nu au nevoie de casă de marcat fiscal și nu vor elibera cumpărătorului niciun document. Produsele valorificate nu sunt impozate sau fiscalizate sub nici o formă.

Sursă: www.cuvantul-liber.ro