DEZBATERE PUBLICĂ PENTRU SALUBRIZAREA JUDEȚULUI

Primăria municipiului Târnăveni, anunță publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Mureș.
Proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi anexele pot fi consultate la sediul Primăriei din Târnăveni sau aici.
Observațiile și propunerile persoanelor interesate se primesc zilnic în scris, de luni până vineri între orele 8-14, până în data de 12 aprilie 2013 la registratura Primăriei sau pe email la adresa mariaelenacoros@yahoo.com, persoana desemnată fiind Coroș Maria.