DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul municipiului Tarnaveni aduce la cunostinta publicului, proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni precum si a Indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public din municipiul Tarnaveni.
Proiectul de hotarare si documentele aferente acestuia sunt atasate aici sau pot fi consultate la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, cam. 25

In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, asteptam opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastra referitoare la proiectul de hotarare mentionat pana la data de 10.11.2014. Acestea pot fi transmise in scris, prin posta la sediul Primariei Municipului Tarnaveni, Piata Primariei, nr.7, prin fax la numarul 0265/446312 sau e-mail la adresa office@primariatarnaveni.ro .