RecentStirea zileiStiri locale

Dispensarul din Bobohalma se va transforma în sală de ceremonii funerare

În anul 2019, s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat şi vânzarea prin licitație publică cu strigare a spațiului cu destinație cabinet medical situat în Bobohalma nr.127 şi a terenului aferent acestuia.

Imobilul situat în Bobohalma nr.127 este compus din 2 apartamente şi o suprafață totală de teren de 1283 mp.

Apartamentul cu nr.1, cu o suprafață utilă de 89,5 mp compus din 4 săli, 2 holuri şi o toaletă, a fost folosit ca și dispensar medical până în anul 2019, când Contractul de concesiune cu medicul de familie a încetat la solicitarea acestuia

Apartamentul cu nr.2, cu o suprafață utilă de 14,37 mp este închiriat prin licitație publică din 2017, către Orange România Communications SA, ca sediu pentru centrala telefonică. Pentru continuarea activității medicale s-a încercat atragerea unui medic de familie și vânzarea spațiului ca și dispensar medical, fără rezultat în acest sens, astfel că imobilul se degradează.

În acest sens se propune printr-un proiect în cadrul ședinței de consiliu din luna martie, schimbarea destinației imobilului “Dispensar medical Bobohalma”, situat în Bobohalma nr.127, în sală pentru ceremonii funerare, în condițiile în care în Bobohalma nu există un spațiu destinat acestui serviciu.