DOCUMENTAŢII DISPONIBILE ONLINE LA CONSILIUL JUDEŢEAN

Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului pot fi accesate online pe site-ul Consiliului Judetean Mureş.Începând cu data de 5 martie 2013, pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, www.cjmures.ro, este disponibil serviciul online GIS judeţul Mureş. Serviciul a fost realizat cu scopul de a facilita accesul la informaţii, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul Consiliului Judeţean Mureş, în vederea consultării documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate. Serviciul permite, de asemenea, proiectarea în coordonate GIS şi stratificarea informaţiei pe domenii.
Accesând portalul GIS judeţul Mureş aveţi la dispoziţie interfeţe specifice pentru:
• cetăţean – acces fără logare
• urbanist-acces cu logare
• angajaţi ai administraţiei publice judeţene- acces cu logare.
Fiecare interfaţă conţine un meniu specific, iar utilizarea este descrisă apelând comanda Help.
Sistemul permite consultarea planului de amenajarea teritoriului şi urbanism, a planurilor urbanistice generale (aşa cum se regăsesc acestea în arhiva Consiliului Judeţean Mureş), a planurilor urbanistice zonale, precum şi ortofotoplanului judeţului Mureş şi a hărţilor cadastrale vectorizate.