EI SUNT CEI MAI TALENTAŢI

Primăria municipiului Târnăveni, Asociaţia Amiciţia şi portalul Tirnaveni.ro au iniţiat o campanie de promovare a valorilor locale. Concursul pentru tinerii merituoşi ai municipiului Târnăveni a avut scopul de a populariza şi încuraja pe cei ce au preocupǎri de studiu şi implicare socialǎ. S-a putut înscrie orice elev care frecventeazǎ o şcoalǎ din Târnǎveni şi are preocupǎri care se înscriu în criteriile menţionate. După evaluarea candidaţilor conform punctajului s-a stabilit următorul clasament:


Grila de punctare în detaliu pentru fiecare criteriu din formularul de aplicaţie.
Se vor acorda premii în bani dupǎ cum urmeazǎ:
– PREMIUL I : 300 lei
– PREMIUL II: 200 lei
– PREMIUL III: 150 lei
– MENTIUNEA I-a: 100 lei
– MENTIUNEA II-a: 75 lei
– MENTIUNEA III-a: 50 lei
– PREMIU DE PARTICIPARE: 50 lei (se atribuie fiecǎrui participant)

– PREMIU SPECIAL: 100 LEI
Premiile vor fi acordate sâmbătă 1 iunie de la ora 19.00 în centrul localităţii de către primarul municipiului Târnăveni Sorin Megheşan.