ELEMENTE FLORISTICE ȘI FAUNISTICE ÎN TRADIȚIILE POPULARE DIN ZONĂ

La Liceul Teoretic “Andrei Bârseanu” Târnăveni s-a desfăşurat prima etapă a Proiectului “Elemente floristice şi faunistice prezente în tradiţiile populare din zonă”, care implică elevi din clasele a IX-a şi a X-a. Acesta se desfăşoară pe parcursul a 4 ani, sub îndrumarea profesoarei Suciu Laura.
Scopul proiectului este de a culege informaţii referitoare la conexiunile om-natură, la semnificaţia acestora pentru ţăranul român. Toate informaţiile au fost cuprinse în prezentări susţinute de fiecare clasă în parte şi transmise colegilor mai mici.