Elevii propun sancționarea unităților de învățământ ce nu respectă principiul transparenței

Raportul Consiliului elevilor privind implementarea statutului elevilor la nivel județean prezintă informații prelucrate pe baza unui formular online, care a fost diseminat elevilor din unitățile de învățământ gimnazial, liceal (teoretic, profesional, tehnic, vocațional) și special din județ. În urma acestei acțiuni, un număr de 255 de elevi au completat formularul.

Târnăveneanul Ştefan Manea, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor afirmat că:

„În urma analizării răspunsurilor primite, se poate observa faptul că mulți elevi fie nu își cunosc drepturile în totalitate, fie le este frică să și le exercite. Cu toate că o parte din vină poate fi pusă pe seama Consiliului Județean al Elevilor și Consiliilor Școlare ale Elevilor, condamnăm ferm reticența cadrelor didactice și a conducerilor școlilor din județ de a respecta actorii primari ai sistemului de învățământ românesc.”

Faptul că 40,4% (103) respondenți și-au simțit integritatea fizică și/sau morală pusă în pericol în școală demonstrează, încă o dată, că unitățile de învățământ mureșene trebuie să se axeze pe nevoile și interesele elevilor și că vocea lor trebuie ascultată. De asemenea, procentul de 56,6% (47) dintre respondenții majori nu au putut părăsi incinta școlii accentuează gradul scăzut de respectare al drepturilor elevilor. Alte procente îngrijorătoare care evidențiază afirmația mai sus realizată sunt elevii care au observat des și foarte des subiectivitate în acordarea notelor: 51,4% (131), elevii care consideră că au fost discriminați în cadrul școlii: 47,1% (121), elevii care au fost mustrați în fața colectivului: 49% (125).

Totodată, 72,6% (37) dintre elevii care au depus petiții sau memorandumuri nu au observat o schimbare pozitivă, ceea ce denotă pe de o parte ignoranță, iar pe de o altă parte lipsa de transparență a conducerilor școlilor.

În final, suntem îngrijorați de procentul mare de elevi care au observat că reglementările din Statutul Elevului sunt luate în considerare doar parțial la întocmirea regulamentului intern al școlii: 67,1% (171).”

La sfârșitul Raportului, CJE Mureș face cunoscute câteva dintre direcțiile strategice propuse pentru respectarea Statului elevilor:

„Verificarea semestrială a regulamentelor de organizare și funcționare ale școlilor;

Identificarea școlilor care nu respectă prevederile Statutului Elevului la întocmirea regulamentelor interne și realizarea unei liste publice a acestor școli;

Anularea tuturor alegerilor care nu respectă Statutul Elevului și Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul Consiliul Elevilor;

Consultarea Consiliilor Școlare ale Elevilor de către conducerea școlii;

Respectarea dreptului președintelui Consiliului Școlar al Elevilor de a participa în calitate de observator la ședințele Consiliului de Administrație al unității de învățământ din care face parte;

Campanii on-line de promovare a Statutului Elevului, campanii ce urmează a fi inițiate odată cu lansarea prezentului raport;

Publicarea de către unitățile de învățământ, într-un loc public și accesibil elevilor, a tuturor informațiilor de interes public (precum decizii ale consiliului de administrație, ale comisiilor permanente ce funcționează la nivelul școlii, bugetul ș.a.m.d.), conform Legii 544/2001, și sancționarea unităților de învățământ ce nu respectă principiul transparenței;

Publicarea de către unitățile de învățământ, într-un loc public și accesibil elevilor, a Statutului Elevului;

Creșterea vizibilității CJE Mureș, astfel încât elevii să știe că există o structură la care pot apela când au nevoie;

Publicarea Raportului privind Implementarea Statutului Elevului la nivel Județean, realizat de către CJE Mureș, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mureș (www.edums.ro).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.