Expoziția Privind și citind icoana la Școala Gimnazială Nr.3

În ziua de 13 mai a.c. Școala Gimnazială Nr.3 Târnăveni a fost gazda unui vernisaj intitulat „Privind și citind icoana“. Evenimentul a fost organizat de catedra de religie și arte plastice, sub coordonarea profesorilor Loredana Buda și Ion Grigorescu și a reunit cadre didactice, colaboratori şi numeroşi elevi de la Școala Gimnazială Nr.3 Târnăveni.
În deschiderea vernisajului a vorbit managerul instituției de învățământ prof. Nicoleta Toderuț care a subliniat impactul pozitiv asupra elevilor al unor manifestări educativ-artistice prin transformarea lor în participanți activi în procesul de creație artistică.
Expoziţia cuprinde icoane, cărţi vechi și obiecte de cult de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, precum şi icoane pe sticlă realizate de elevii Școlii Gimnaziale Nr.3.

„Proiectul PRIVIND ȘI CITIND ICOANA este o părticică din biografia elevului nostru, al tânărului creștin și a avut ca prim scop educarea efectivă întru înțelegerea privirii și citirii icoanelor, care ne invită la o călătorie prin Sfânta Scriptură”, a subliniat prof. Loredana Buda, având un rol pedagogic „icoana tuturor creștinilor oferă o altă perspectivă, o perspectivă văzută a Cuvântului lui Dumnezeu“, a completat prof.Ion Grigorescu. Expoziția s-a bucurat de exponate de o reală valoare: Biblia de la București din 1914, Octoihul de la 1915, Tetraevangeliar și Liturghier de la început de secol XX. Cărți de cult care atrag atenția asupra caracterului sacru al cărților destinate uzului Bisericii.

„Cartea religioasă a fost întotdeauna unul dintre pilonii de bază ai culturii oricărui popor, prin ea au căpătat valoare și perenitate limba, spiritualitatea, frumosul și adevărul”, a subliniat prof.drd Puia Ecaterina.

Toate lucrările expuse, aproximativ 100 la număr, au putut fi văzute în Sala de Expoziţii Temporare a școlii organizatoare, între orele 10.00 – 17.00.