De interes

Facilitățile din IT și construcții, modificate. Taxă nouă pentru clădiri peste 500.000 de euro

Pentru cei care realizează venituri activităţi de creare de programe pentru calculator sau din construcţii vor fi restrânse facilităţile fiscale pentru un singur contract individual de muncă. De asemenea, se propune limitarea aplicării acestor facilităţi până la 31 decembrie 2028 inclusiv, similar cu termenul prevăzut pentru facilităţile fiscale acordate sectoarelor construcţii, agricol şi industria alimentară precum şi introducerea unui plafon până la care se acordă scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv până la nivelul a 10.000 lei inclusiv.

Facilitățile din IT și construcții, modificate. Taxă nouă pentru clădiri peste 500.000 de euro at

Citește articolul complet