ÎN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE SAU PĂSĂRI

Lăsarea în libertate a animalelor sau păsărilor în locurile publice ori în curţile aflate în folosinţa mai multor locatari, fără consimţământul locatarilor respectivi este interzisă la Târnăveni. De asemenea este interzisă deţinerea de către persoane din cadrul Asociaţiilor de proprietari a câinilor pe spaţiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturile amplasate pe domeniul public. Este interzisă trecerea cu animale sau staţionarea acestora, circulaţia cu vehicule pe baraje, diguri cu excepţia locurilor anume destinate în acest scop sau pentru intervenţii operative. Proprietarii de animale domestice au următoarele obligaţii:
-creşterea animalelor domestice şi a păsărilor în curţile proprietăţii individuale se va face numai pentru nevoile familiale proprii cu respectarea regulilor sanitar-veterinare în vigoare şi fără să producă poluarea mediului înconjurător sau disconfort vecinilor
-să amplaseze adăposturile pentru animale domestice şi păsări la o distanţă de minim 10 metri faţă de cea mai apropiată locuinţă învecinată
-să păstreze curăţenia şi să asigure igienizarea adăposturilor pentru animale domestice şi păsări. Deţinătorii au obligaţia de a le spăla şi curăţa zilnic şi de a le dezinfecta, astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor
-evacuarea dejecţiilor şi a apelor reziduale rezultate din igienizarea adăposturilor se vor efectua într-o fosă acoperită astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător
-depozitarea gunoiului de grajd se va face pe platforme amenajate, acesta va fi transportat periodic pe terenuri agricole
-este interzisă abandonarea dejecţiilor provenite de la animalele domestice şi păsări la punctele de colectare selectivă
Amenzile pentru persoane fizice prevăzute în acest sens sunt cuprinse între 340 şi 660 de lei iar pentru firme între 1200 şi 1600 de lei.