ÎNCĂ UN PAS ÎNAINTE PENTRU CENTRUL ZONAL DE COMBATERE A GRINDINII

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă publicul interesat asupra depunerii la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş a primei versiuni a Planului de urbanism zonal care crează cadrul pentru construirea sediului Centrului Zonal Transilvania şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de grindină Mureş, în municipiul Târnăveni, Piaţa Obor, f.n. în vederea obţinerii Avizului de mediu.

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş cu sediul în municipiul Tg.-Mureş, str.Podeni , nr.10, zilnic între orele 9-12 până la data de 15-02.2014

Sugestii/observaţii pot fi depuse în scris la A.P.M.Mureş în acelasi interval de timp sau la reprezentantul legal, ing.Oliviu Petru, tel.0722-264411.