ÎNCĂ UN PAS PENTRU UN NOU PARC SOLAR

Consiliul Local a aprobat dreptul de uz şi servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru cablurile parcului solar care urmează a fi construit în spatele cartierului 1 decembrie 1918. Pentru realizarea acestui obiectiv, este nevoie de amplasarea cablurilor subterane şi aeriene, acces la componentele tehnice ale capacităţii, conectarea Parcului Fotovoltaic la Reţeaua Electrică de Distribuţie, pe terenurile proprietate privată, cât şi pe cele învecinate locaţiei situate pe domeniul public şi privat al municipiului Târnăveni. Consilierii au aprobat exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei acestora.