Încasări sporite la Bugetul Statului din Mureș

buget

Din datele recente puse la dispoziţie de către conducerea judeţeană a Administraţiei Finanţelor Publice, rezultă o contribuţie sporită a judeţului Mureş la Bugetul general consolidat al statului.

Astfel, în primele şase luni ale anului 2015, au fost colectate de la contribuabilii mureşeni venituri totale în valoare de 1.120 milioane de lei (exclusiv încasările din vamă), cu 5,01 la sută peste programul stabilit de ANAF pentru semestrul întâi al acestui an. Sumele încasate sunt substanţial sporite şi faţă de aceeaşi perioada a anului trecut.

Creşterea sumelor la bugetele amintite se datorează, în principal, unei mai bune funcţionări a programelor de colectare, atât în privinţa taxei pe valoarea adăugată, cât şi a impozitului pe venit şi a impozitului pe profit.

Realizarea încasărilor amintite are la bază un cumul de factori, printre care amintim, măsurile luate la nivel central şi local, privind întărirea disciplinei financiare, diminuarea evaziunii fiscale, dar şi creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor în declararea şi plata obligaţiilor fiscale.

În privinţa creşterii gradului de conformare voluntară la declararea şi plata obligaţiilor fiscale amintim rolul activ al finanţiştilor mureşeni, prin acţiunile susţinute de îndrumare şi de asistenţă de specialitate în rândul contribuabililor privind aplicarea legislaţiilor în domeniul fiscal.

Sursa: Cuvantul Liber