De interes

Informare privind proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023)

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023, s-a desfășurat azi, 19 iulie, începând cu ora 9:00, în centrul de examen al Colegiului Economic „Transilvania” din Târgu-Mureș.

În Județul Mureș s-au înscris la proba scrisă 250de candidațicare au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an;
  • calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;
  • media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Informare privind proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023) at

Citește articolul complet