ÎNSCRIERI PENTRU ILUMINATUL FESTIV

În vederea asigurării unei atmosfere festive în municipiul Târnăveni în perioada sărbătorilor de iarnă, Primăria municipiului Târnăveni, în baza HCL 65/25.10.2012 intenţionează să încurajeze agenţii economici în a-şi împodobi fiecare, zona aferentă sediului în care îşi desfăşoară activitatea şi care aparţine domeniului public, asigurându-le conectarea instalaţiilor electrice de iluminat festiv la reţeaua de iluminat public. În acest scop Primăria roagă agenţii economici interesaţi să depună o solicitare la Primăria municipiului Târnăveni, camera 22-23, până la data de 21 noiembrie 2012, pentru a asigura timpul necesar verificării posibilităţilor de racordare, precum şi a instalaţiilor ce se doresc a fi racordate. Instalaţiile electrice trebuie să fie strict de iluminat exterior, pentru a rezista condiţiilor de temperatură şi umiditate şi trebuie să deţină marcajul de conformitate CS sau CE pentru a nu pune în pericol buna funcţionare a iluminatului public. Informaţii suplimentare se pot solicita de la camera 25, doamnei ing. Chirilă Monica sau la telefon 0265 443 400, int.34.