RecentStirea zileiStiri locale

Insule ecologice digitalizate la Târnăveni

Una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului, în Municipiul Târnăveni este reprezentată de generarea deşeurilor în cantități mari şi gestionarea necorespunzătoare a acestora. De aceea, o importanță deosebită se va acorda implementării şi realizării activităților de colectare selectivă și a posibilităților de reducere a cantităților de deşeuri depozitate, în vederea protecției mediului, creşterii atractivității turistice, îmbunătățirea calității mediului.

Având în vedere gradul scăzut de colectare a deşeurilor municipale, a penalităților plătite anual pentru neîndeplinirea tintelor de reciclare şi valorificare, Municipiul Târnăveni îşi propune accelerarea procesului de modernizare a sistemului de gestionare a deşeurilor cu accent pe colectarea separată în 5 fracții de deşeuri, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu tranziţia spre economie circulară.

Pentru eficientizarea sistemului de management al deşeurilor, Municipiul Târnăveni intenționează să instaleze 20 insule supraterane încasetate cu 5 containere individuale de câte 1.1 metri cubi (mc) – Insule Tip 1, schimbarea sistemului de colectare şi folosirea de noi tehnologii prin aplicarea la finanţare în cadrul Subinvestiției I.1.B- Construirea de insule ecologice digitalizate.

Consiliul local Târnăveni va debzate luni în cadrul unei ședințe extraordinare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate in municipiul Tarnaveni. Acestea ar urma să fie amplasate în următoarele locații:

Mai multe detalii despre proiect AICI.

01