ÎNTÂLNIRE LA PRIMĂRIE PENTRU COMBATEREA FENOMENULUI CERȘETORIEI ÎN ORAȘ

O întâlnire la care vor participa reprezentanți ai Primăriei, dar și factori de decizie în ceea ce privește combaterea fenomenului de cerșetorie, va avea loc săptămâna viitoare, la Târnăveni.

Potivit datelor oferite de poliție, analiza evoluţiei criminalităţii în ultimii ani a evidenţiat priorităţile de acţiune ale Poliţei Municipiului Târnăveni pentru perioada 2015.

Atenţia Poliţiei este îndreptată spre domeniul prevenirii faptelor de natură judiciară privind infracţiunile de furt, cele cu violenţă, dar şi spre delicvenţa juvenilă.

În acest sens sunt desfăşurate activităţi în cadrul Proiectului partenerial -ÎMPREUNĂ PENTRU SIGURANŢA TA-2015 în vederea prevenirii criminalităţii la nivelul Municipiului Târnăveni, conform priorităţilor de acţiune identificate.

Desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor preventive presupune implicarea cât mai multor parteneri în lupta împotriva criminalităţii.

De altfel, siguranţa cetăţenilor este responsabilitatea comunităţii în ansamblu, a fiecăruia dintre noi.

Un capitol distinct este domeniul delicvenţei juvenile, cu accent pe minorii care provin din familii dezorganizate la limita sărăciei, nu frecventează cursurile şcolare, fiind depistaţi cu regularitate ca autori de fapte antisociale, acte de vagabondaj şi cerşetorie în locuri publice. Din aceste considerente, aceasta depăşeşte aria delincvenţei juvenile, devenind o problemă ce afectează siguranţa comunităţii din perspectiva furturilor, mai ales, dar şi a unor fapte mai grave.

Cu implicarea inspectorilor sociali din cadrul Primăriei şi având sprijinul Poliţiei Locale, aceşti minori au fost identificaţi, iar în urma anchetelor sociale s-a stabilit că provin din familii numeroase părinţii neavând un loc de muncă stabil, fără posibilităţi de supraveghere permanentă şi integrare în mediul şcolar.

În urma întâlnirilor realizate şi cu sprijinul factorilor de răspundere (primărie, poliţie, poliţie locală) sunt realizate săptămânal activităţi preventive în zonele identificate, afişări şi înmânări de pliante la magazine, cu recomandări adresate cetăţenilor care încurajează acest fenomen, în scopul conştientizării comunităţii în ceea ce priveşte riscurile încurajării acestor persoane, în a obţine venituri prin mijloace ilegale şi de a săvârşi fapte antisociale.

Mai mult, cele mai eficiente soluţii au fost identificate împreună de către toţi cei implicaţi, astfel:

-executarea de acţiuni săptămânal în zonele identificate în colaborare cu Poliţia Locală şi Grupa de voluntari.

-continuarea întâlnirilor periodice cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu

-întâlniri cu cetăţenii în cartiere şi pe străzi cu accent în comunităţile de romi ocazie cu care vor transmite mesaje cu aspecte şi ecou negativ, prevederi legislative identificând şi problemele cu care se confruntă.

-informări scrise la instituţiile abilitate privind cazurile sociale identificate şi propuneri pentru luarea nuor măsuri legale de protecţie.

Acest fenomen este combătut prin aplicarea de sancţiuni contravenţionale:

– de apelare la mila publicului în mod repetat de către o persoană aptă de muncă conform Legii nr.61/1991 art.2 pct.3 şi penale conform Codului penal art.214- Exploatarea cerşetoriei – şi art.215 – Folosirea unui minor în scop de cerşetorie.

Deşi Poliţia a aplicat numeroase sancţiuni contravenţionale şi a înregistrat dosare penale, efectul scontat – eradicarea acestui fenomen – este un deziderat dificil de atins şi presupune implicarea mai multor actori sociali.

În acest sens, cu sprijinul Primăriei Mun.Târnăveni urmează a fi organizate întâlniri comune (asistenţi sociali, poliţie, poliţie locală şi alţi factori de răspundere – inclusiv DGASPC) unde vor fi invitaţi şi părinţii minorilor identificaţi, pentru a se reanaliza cauzele fenomenului, consecinţele li pe termen scurt şi mediu, atât pentru individ, familie, cât şi pentru societate.

Se impune aşadar identificarea unor soluţii pentru aceste situaţii, multe dintre ele fiind sociale, care, nerezolvate, pot conduce inclusiv la săvârşirea de fapte penale îndreptate asupra persoanei şi patrimoniului oricăruia dintre noi.

POLIŢIA VĂ AVERTIZEAZĂ:

OFERIND BANI CERŞETORILOR, ÎI ÎNCURAJAŢI SĂ CONTINUE ACEASTĂ ACTIVITATE!

ÎN TIMP VOR VENI ŞI MAI MULŢI ŞI VOR AJUNGE SĂ VĂ DERANJEZE CU PREZENŢA LOR!