Întâlnire pentru combaterea cerșetoriei

Reprezentanții Poliției municipiului Târnăveni propun organizarea unei întâlniri între mai mulți factori de decizie, pentru combaterea cerșetoriei în oraș.

Sunt invitați să participe primari, asistenţi sociali, poliţie, poliţie locală, reprezentanţi ai magazinelor de alimentaţie publică PROFI, LIDL, PENNY şi alţi factori de răspundere – inclusiv DGASPC-MUREŞ.

Vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai Partidei Romilor, spun polițiștii.

Se va încerca reanalizarea cauzelor fenomenului cerșetoriei, consecinţele lui pe termen scurt şi mediu, atât pentru individ, familie, cât şi pentru societate.

Mai mult, cele mai eficiente soluţii vor fi cele identificate împreună de către toţi cei implicaţi, astfel:

-executarea de acţiuni săptămânal în zonele identificate în colaborare cu Poliţia Locală şi Grupa de voluntari.

-continuarea întâlnirilor periodice cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu

-întâlniri cu cetăţenii în cartiere şi pe străzi cu accent în comunităţile de romi ocazie cu care vor transmite mesaje preventive, prevederi legislative identificând şi problemele cu care se confruntă.

-informări scrise la instituţiile abilitate privind cazurile sociale identificate şi propuneri pentru luarea nuor măsuri legale de protecţie.

Potrivit polițiștilor, cerșetoria este strâns legată de un alt fenomen, cel al delicvenţei juvenile.

De cele mai multe ori, aceștia provin din familii dezorganizate, la limita sărăciei și nu frecventează cursurile şcolare, fiind depistaţi cu regularitate ca autori de fapte antisociale.