INVESTIŢII LA AQUASERV

Consiliul local a aprobat în şedinţa extraordinară de vineri lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2013 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local repartizată pentru Aquaserv. Pe lista de investiţii este prevăzută suma de 427.963 lei, contribuţia municipiului Târnăveni la finanţarea proiectului POS Mediu. Investiţiile în continuare se referă la reabilitarea staţiei de tratare a apei, reabilitarea staţiei de epurare, extinderea reţelei de canalizare staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare şi achiziţionarea unei electropompe submersibile. Suma de 60.000 de lei pentru electropompă va fi alocată în bugetul din anul 2014.