JOI ARE LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

In sedinta Consiliului Local de luna aceasta vor fi pe ordinea de zi 15 proiecte de hotărâre. Dintre acestea amintim proiectul de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de concesiune al transportului public local de călători din municipiul Târnăveni si aprobarea planului de acțiuni pentru lucrările de interes local care vor fi prestate de către persoanele beneficiare de ajutor social.

De asemenea, aprobarea Studiului de Oportunitate, a caietului de Sarcini și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local, numirea comisiei de evaluare a ofertelor prezentate în cazul procedurii de licitație publică și de negociere directă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local din municipiul Târnăveni sau aprobarea valorii de vânzare a spațiilor medicale, a ratei dobânzii în cazul vânzării în rate și împuternicirea primarului municipiului Târnăveni să semneze contractele de vânzare-cumpărare.

Lista proiectelor de hotărâre poate fi văzută aici.