La Târnăveni se implementează proiectul “Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului”

Denumire program/sursa de finantare:
Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA), finantat din Fondul Social European (FSE), Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.

Obiectiv general:
Consolidarea capacitații instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Târnăveni prin planificare strategică, simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.

Obiectiv specific:
OS 1. Dezvoltarea capacitații necesare in vederea fundamentării deciziilor si planificării strategice pe termen lung, prin elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată a Municipiului Târnăveni 2021-2027.
OS 2. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office și back-office, prin dezvoltarea și adaptarea aplicațiilor existente și introducerea unor soluții noi de furnizare digitala a fluxurilor de lucru de baza, asigurând accesul online la serviciile publice gestionate de Municipalitate.
OS 3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților personalului din cadrul Municipiului Târnăveni, in vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avuta in vedere formarea/ instruirea, evaluarea/ testarea și certificarea competentelor/ cunoștințelor dobândite pentru 30 persoane, din cadrul grupului țintă, in ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate in cadrul proiectului.

Rezultate:
Rezultat program 1. Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung
Rezultat proiect 1 – Strategie de dezvoltare integrată a Municipiului Târnăveni 2021-2027.
Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate
Rezultat proiect 2. Sistem informatic adaptat și modernizat ce furnizează digital fluxurile de lucru de baza din cadrul instituției, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaționale ale instituției, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităților operative și asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Târnăveni.
Rezultat program 5. Cunoștințe și abilitați ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, in vederea sprijinirii măsurilor/ acțiunilor vizate de acest obiectiv specific
Rezultat proiect 3. 30 de persoane din cadrul grupului țintă instruite in ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate și vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul (formatori) sau specializat.

Grup tinta:
20 de alesi locali (primar, viceprimar, 19 consilieri locali) si 255 de persoane reprezentand personal din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni.

Valoare totala: 3,977,790.68 lei
Stadiu de realizare: In implementare

Termen de finalizare: 31.01.2022

Vezi detalii despre toate proiectele cu finanțare externă atrase la Târnăveni în perioada 2016-2020

Primăria municipiului Târnăveni

One thought on “La Târnăveni se implementează proiectul “Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului”

  • 3 august 2020 la 16:23
    Permalink

    Dacă vreți sa va credem publicați lunar lista persoanelor și sumele încasate din proiect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.