LANSARE CONCURS ESEURI

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, prin intermediul Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii, lansează în data de 02.10.2014, concursul de creeaţie de eseuri pe tema prevenirii actelor de violenţă – „ Să spunem NU violenţei!”.
Concursul este destinat liceenilor, având ca scop conştientizarea şi sensibilizarea acestora privitor la nocivitatea actelor de violenţă.
Din aceste considerente, elevii din clasele IX – XII, doritori să participe la concurs, din fiecare unitate de învăţământ, vor realiza maxim 2 lucrări/elev cu următoarele specificaţii: eseurile vor fi tehnoredactate sau, dacă nu este posibil, să fie scrise de mână cu pix/cerneală pe coli A4, iar la finalul fiecărei lucrări se va menţiona numele şi prenumele elevului, şcoala frecventată, numele şi prenumele dirigintelui, adresa email şi număr de telefon(elev participant/ părinte/ diriginte).
Se urmăreşte adaptarea conţinutului la tema concursului, respectarea specificaţiilor de fond şi formă, mesajul transmis şi ineditul lucrării, sugestivitatea titlului ales, imaginaţia creatoare a elevului .
Lucrările pot fi trimise fie prin poştă la adresa IPJ Mureş, str.Borsos Tamas nr.16, Tîrgu Mureş, jud.Mureş (în atenţia Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii), fie predate direct la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş sau pe adresa de mail muresprevenire@yahoo.com, iar termenul limită pentru aceasta este 10.11.2014.
Jurizarea şi premierea eseurilor câştigătoare v-a avea loc în cadrul unui eveniment organizat la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, în data de 25.11.2014, dată în care este marcată Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeii.