RecentStirea zileiStiri locale

Lista nominală de repartizare a locuințelor în noul bloc ANL din Târnăveni

Consiliul local Târnăveni a aprobat în ședința de joi 23 mai lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL în Municipiul Târnăveni, pentru anul 2023.

Lista de repartizare a locuințelor se întocmeşte prin preluarea, în ordinea stabilită, a solicitărilor înregistrate în Lista de prioritate, aprobată de către autoritatea publică locală. Repartizarea locuințelor se face ținând cont de punctajul cumulat obținut şi de poziţia din lista de priorități, în ordine descrescătoare, în limita numărului de unități locative disponibile pentru închiriat

Blocul ANL din str. Progresului nr.20, finalizat şi predat Municipiului Târnăveni, în anul 2023 este compus din 1 apt. cu 3 camere, 18 apt. cu 2 camere şi 4 garsoniere

În blocul ANL din str. Aleea Gării nr. 15 sunt libere 3 locuințe, respectiv un apt. cu 2 camere si 2 garsoniere.

Repartizarea efectivă a locuințelor pentru cele 19 solicitanți aflați pe Lista de priorități aprobată prin HCL nr. 48/20.04.2023, se va face după ce solicitanții reconfirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, așa cum prevede art. 15 alin.(5) din HGR nr. 962/2001, prin completarea unor declarații pe proprie răspundere.