LUPA CAPITOLINA LA TÂRNĂVENI ŞI ÎN JUDEŢUL MUREŞ

Cei care s-au aflat cu treburi prin centrul urbei noastre au observat ceva mişcare în spatele Monumentului Latinităţii (Lupa Capitolina) sau mai …pe româneşte Lupoaica cu Romulus şi Remus.
Mai întâi s-a retezat teiul cu cele trei trunchiuri (un poet local le asemănase cu cele trei provincii istorice româneşti), apoi a fost „extrasă” şi rădăcina copacului.
Explicaţia amplasării monumentului (simbol al întemeierii Romei) la noi rezidă în faptul că după 106 zona Târnavei Mici făcea parte din provincia romană Dacia Superioară şi apoi din Dacia Apulensis până la retragerea aureliană din anul 271. Numeroase mărturii arheologice aflate la Muzeul Municipal, şi nu numai aici, atestă prezenţa romană pe aceste melaguri. Fac o paranteză şi precizez că amplasarea „Lupoaicei” la Târgu Mureş, în 1991, a fost posibilă şi cu sprijinul celor din Târnăveni!
După Dictatul de la Viena (30 august 1940), Lupoaica donată municipalităţii Târgu Mureş, în 1924, de către statul italian, a fost demontată şi transferată la Turda, unde a rămas până în 1991. Prin diligenţele regretatului Serafim Duicu, consilier şef la Inspectoratul Judeţean de Cultură Mureş, pe acea vreme, se reuşeşte aducerea „acasă” a „Lupoaicei”. Dar, de la Turda, aceasta este adusă mai întâi la Târnăveni, unde i se face o cosmetizare necesară după zeci de ani de amplasare într-un mediu foarte poluat (ciment, var etc.) Apoi montarea ei pe soclul din faţa Palatului Administrativ din Târgu Mureş o fac tot cei din Târnăveni: Victor Cristea, Virgil Zahan etc. Atunci s-a conturat ideea realizării şi amplasării unui astfel de monument şi la Târnăveni.
La 18 aprilie 1992 are loc dezvelirea monumentului Lupa Capitolina la Târnăveni. Soclul a fost realizat (pe bucăţi) la Cioplitoria de piatră Viştea (jud.Cluj) iar Lupoaica cu Romulus şi Remus a fost opera artistului plastic Victor Cristea. Turnarea în bronz a pieselor componente, 17 la număr şi asamblarea lor, s-a făcut la Turnătoria de la SC Bicapa SA.
Ne-au onorat cu prezenţa la festivitatea din 18 aprilie 1992 următoarele personalităţi:
-Vasile Udrea, prefectul judeţului Mureş
-Ileana Filipescu, subprefect
-Doru Pană-prefectul Bucureştiului
-Andrei Andreicuţ, episcop (pe atunci) de Alba Iulia
-Serafim Duicu, consilier şef al Inspectoratului judeţean de Cultură Mureş
-Mihai Racoviţan – profesor universitar la Sibiu
-Suciu Victor, primar Târgu Mureş
-Ştefănescu Constantin, primar Sighişoara
-Pop Eremia, primar Reghin
-Marian Emil, primar Luduş
-Andreica Ioan, primar Iernut
-Liviu Crăciun, actor la Teatrul Naţional Bucureşti
-Vlad Rădescu, actor la Teatrul Naţional Târgu Mureş
-Dan Glasu, actor la Teatrul Naţional Târgu Mureş
-Nicolae Băciuţ, reporter TVR (pe acea vreme)
De menţionat că ulterior monumente „Lupa Capitolina” au fost realizate şi la Luduş, Iernut şi Sighişoara, cu sprijinul celor care au realizat lucrarea la Târnăveni.

19 iulie 2013 ing.Octavian Popa