MAI MULŢI BANI PENTRU BUGETUL LOCAL

Consiliul local Târnăveni urmează să discute în şedinţă extraordinară, luni 15 decembrie rectificarea bugetului local pe anul 2014. Bugetului local al municipiului Târnăveni i-a fost repartizată suma de 132 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ astfel încât a crescut nivelul maxim al cheltuielilor de personal. De asemenea au mai fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap precum şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi finanţarea sumelor privind acordarea unor drepturi de natură salarială prevăzute în baza unor hotărâri judecătoreşti. În aceste condiţii dacă va fi aprobat bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2014 rectificat va fi la venituri şi cheltuieli în sumă de 33.244.000 lei.