RecentStirea zileiStiri locale

„Marca de calitate” pentru firma de exercițiu de la Liceul Tehnologic Târnăveni

Firma de exercițiu este un concept modern de instruire, reprezentând o aprofundare practică a competențelor obținute de elevi în pregătirea profesională, o concepție modernă de integrare și aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, în scopul dezvoltării spiritului antreprenorial.

Marca de calitate reprezintă o inițiativă a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic(CNDIPT), referitoare la punerea în practică a unei noi abordări privind calitatea în cadrul firmei de exercițiu.

În funcție de criteriile îndeplinite, firmele de exercițiu pot obține certificatul „Marca de calitate” nivel avansat (minimum 70 puncte) sau nivel bază (minimum 50 puncte).

Firma de exercițiu„ IsamOs” S.R.L. din clasa a XI-a B, de la Liceul Tehnologic Târnăveni, coordonată de profesor Feșteu Mariana- Angela, a obținut în anul școlar 2022-2023, recunoașterea calității activității desfășurate prin firma de exercițiu, certificat „Marca de calitate” nivel avansat, acordat de ROCT – Centrala firmelor de exercițiu din România, cu un punctaj de 89,88 puncte, din 100 posibile.

Recunoașterea acestui titlu onorific s-a realizat datorită faptului că echipa FE IsamOs” SRL sub coordonarea doamnei prof. Feșteu Mariana-Angela a lucrat meticulos toate cerințele impuse de către ROCT, timp de un an școlar.

Felicitări elevilor: Mocan Laurențiu, Tîmpla Alexandru, Muntean Alexandru, Rostaș Antonia, Szekeres Sonia, Popa Luciana, Șerban Carla, Stîngaciu Maria, Hidi Izabella, din clasa a XI-a B implicați în competiția națională „Marca de calitate” 2023.